Instalacje oświetleniowe

Projektujemy profesjonalne instalacje oświetleniowe i wizualne. Stosujemy najnowsze technologie i rozwiązania, które zapewnią zadowalający efekt i funkcjonalność. Gwarantujemy fachową pomoc przy wyborze oświetlenia, doborze opraw oraz odpowiednich miejsc ich montażu. Dzięki zastosowaniu regulatorów i czujników natężenia oświetlenia, możemy widowiskowo rozprowadzić światło, które będzie ekonomicznym rozwiązaniem z olśniewającym efektem.

Nasi wykwalifikowani pracownicy zapewnią fachowe i profesjonalne doradztwo w zakresie doboru opraw oraz innych elementów oświetlenia.  Ściśle współpracując z największymi producentami produktów oświetleniowych dajemy Państwu szeroki wybór produktów i najnowszych technologii.

Współpraca z naszą firmą zapewnia kompleksowe i terminowe wykonanie każdej instalacji oświetleniowej. Oświetlenie, które kiedyś kojarzyło nam się głównie z oświetleniem miejsca pobytu, dzisiaj postrzegamy także jako jeden z istotnych elementów poprawiających atrakcyjność wizualną danego miejsca czy obiektu.

Główne miejsca instalacji oświetleniowych:

 • ulice
 • baseny
 • parkingi
 • obiekty publiczne
 • obiekty sakralne
 • obiekty zabytkowe
 • parkingi
 • hale widowiskowe
 • budynki prywatne

Wykonujemy instalacje z zakresu:

 • oświetlenia głównego sal i korytarzy
 • doświetlenia dekoracyjnego
 • podświetlenia regałów
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • oświetlenia awaryjnego
 • oświetlenia zaplecza socjalnego i magazynowego
 • oświetlenia zewnętrznego
 • oświetlenia elewacji budynków
 • oświetlenia parkingów
 • podświetlenia reklam
 • iluminacyjne
 • architektoniczne i ozdobne

Wykonujemy instalacje z zakresu:

 • oświetlenia głównego sal i korytarzy
 • doświetlenia dekoracyjnego
 • podświetlenia regałów
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • oświetlenia awaryjnego
 • oświetlenia zaplecza socjalnego i magazynowego
 • oświetlenia zewnętrznego
 • oświetlenia elewacji budynków
 • oświetlenia parkingów
 • podświetlenia reklam
 • iluminacyjne
 • architektoniczne i ozdobne

Podczas projektowania oświetlenia bardzo ważne są wytyczne zawarte w obowiązujących normach i przepisach:

 • Norma PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • Norma PN-EN 1838:2005 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Norma PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Norma PN-EN 60598-2-22:2004 – Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.
 • Norma PN-EN 13032-1:2005 – Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku.
 • Norma PN-EN 13032-2:2005 – Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Norma PN-EN 50272-2:2002 (U) – Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych – Część 2: Baterie stacjonarne.
 • Norma PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP).
 • Norma wieloczęściowa PN-EN 61347:2005 – Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego.
 • Norma PN-N-01256-5:1998 – Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Wybór oświetlenia według wymaganego średniego natężenia oświetlenia:

 • dla natężenia oświetlenia poniżej 200 lx – oświetlenie ogólne
 • dla natężenia oświetlenia od 200 do 700 lx – oświetlenie ogólne lub złożone
 • dla natężenia oświetlenia powyżej 700 lx oświetlenie złożone

Obliczanie oświetlenia

Do obliczania natężenia oświetlenia stosuje się najczęściej metodę sprawności oświetlenia. Sprawność oświetlenia jest to stosunek strumienia świetlnego padającego na powierzchnię oświetlanej płaszczyzny do strumienia świetlnego wytworzonego w źródłach światła. Wynika z tego, że metoda ujmuje kilka współczynników: współczynnik sprawności oprawy, odbicia od ścian i sufitów itp. Metoda ta jest metodą empiryczną (doświadczalną), toteż istnieje kilka jej odmian bardziej lub mniej dokładnie oddających stan faktyczny.

W omówionej metodzie przyjęto kilka założeń:

 • metoda dotyczy oświetlenia płaszczyzny poziomej na wysokości ok. 0,85 m od podłogi,
 • lampy są rozmieszczone równomiernie nad oświetloną płaszczyzną,
 • odległości między lampami są zbliżone do wysokości ich zawieszenia nad płaszczyzną oświetlaną, a odległości skrajnych lamp od ściany są o połowę mniejsze,
 • współczynnik odbicia od podłogi wynosi ok. 0,14 (14%).

Instalacje oświetleniowe

Są istotnym odbiorcą energii elektrycznej. Szacuje się, że pochłania od 25 do 30 % energii. Warto więc spojrzeć na tę część instalacji elektrycznych jak na źródło potencjalnych oszczędności. W wykonywanych instalacjach często stosujemy rozwiązania oparte na energooszczędnych źródłach światła LED.

Coraz częściej zdarzają się kradzieże prądu w mniejszym lub większym stopniu. Proponujemy wykonanie instalacji w systemie 24V, przerabiamy również istniejące instalacje oświetleniowe na system 24V, zwaną instalacją antykradzieżową, zmniejszającą praktycznie do zera możliwość nielegalnego podłączenia i kradzieży prądu.

PLANUJESZ BUDOWĘ? A MOŻE TWOJE STARE LAMPY WYMAGAJĄ WYMIANY? DLA NAS TO ŻADEN PROBLEM. ZAJMUJEMY SIĘ ZARÓWNO ILUMINACJAMI OBIEKTÓW JAK I DOMOWYMI OPRAWAMI. JEŻELI NIE MASZ PEWNOŚCI CO DO DOBORU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W TYM RÓWNIEŻ JESTEŚMY W STANIE CI POMÓC. NASZE GRONO SPECJALISTÓW POSIADA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE I CERTYFIKATY. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.