Instalacje Elektryczne

Zajmujemy się działalnością w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych dla obiektów użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych, halach i budynkach mieszkalnych.

Instalacja taka obejmuje nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne. Są to: urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, a także obsługuje rezerwowe źródła energii elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze, wraz z instalacjami przynależnymi do tych urządzeń.

Instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o umiarkowanym poborze mocy (nie przekraczającym zazwyczaj 100 kVA) są zasilane z sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

Główne etapy rozwoju instalacji elektrycznej w budownictwie:

 • I generacja – zapewnienie tylko zasilania odbiorników (zasilanie przewodem 2-żyłowym tj. faza i zero)
 • II generacja – zapewnienie zasilania i bezpieczeństwa (zastosowanie dodatkowo trzeciego przewodu ochronnego PE żółto- zielonego)

 • III generacja (instalacja elektryczna inteligentna) – zapewnienia zasilanie, bezpieczeństwo oraz multimedialności i energooszczędności (nowy sposób rozłożenie przewodów zasilających w standardzie KNX oraz ułożenie dodatkowego przewodu magistralnego służącego do przesyłanie informacji budynkowych)
Podział instalacji elektrycznych:

Podział instalacji elektrycznych ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników:

 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja siłowa

Podział w zależności od miejsca występowania instalacji dzieli się na:

 • instalacja elektryczna nieprzemysłowa
 • instalacja elektryczna przemysłowa

Zależnie od przewidywanego czasu użytkowania instalacji wyróżnia się:

 • instalacje elektryczne stałe
 • instalacje elektryczne prowizoryczne (tymczasowe)

Podział ze względu na sposób wykonania:

 • instalacja podtynkowa
 • instalacja wtynkowa
 • instalacja natynkowa
 • instalacja listwowa

Świadczymy również usługę certyfikowanych pomiarów elektrycznych

 • pomiary napięcia i obciążeń
 • pomiary rezystancji kabli nN i SN
 • próby napięciowe kabli nN i SN
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary instalacji uziemień
 • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary transformatorów  SN/nN
 • pomiary rezystancji uzwojeń transformatora
 • pomiar silników elektrycznych
 • pomiary i przeglądy baterii kondensatorów
 • pomiary parametrów sieci, zasilania
 • pomiary kamerą termowizyjną
 • pomiary elektronarzędzi
 • wykonujemy pomiary, analizy parametrów zasilania i obciążeń przy pomocy specjalistycznych analizatorów zasilania.

Mogą Państwo czuć się pewnie przy naszych instalacjach. Stale podnosimy kwalifikacje podczas szkoleń, posiadamy liczne certyfikaty i uprawnienia. Jakość i rzetelność wykonywanych przez nas usług są dla nas największym priorytetem. Wykonujemy prace na wszystkich możliwych obiektach. Od mieszkań czy domów po hale produkcyjne i biurowce. Współpraca z nami to pewna inwestycja!