dzwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowy system ostrzegawczy – Bez wątpienia jest to najlepszy system podnoszący bezpieczeństwo w budynku. Przeznaczony jest on do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych (świetlnych/akustycznych) i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

Pozwala on na alarmowanie pożarowe, a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki w obiektach o znacznej powierzchni. 

System ten wspiera ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia. Norma przypisana dźwiękowym systemom ostrzegawczym ma oznaczenie PN-EN 60849, a także PN-EN 50849.

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne i reguluje je ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z rozporządzeniem stosowanie DSO jest obowiązkowe w:

  • Budynkach handlowych lub wystawowych o jednej kondygnacji które posiadają strefę zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni ponad 8000 m2 • Budynkach handlowych lub wystawowych o wielu kondygnacjach które posiadają ZL I o powierzchni ponad 5000 m2  
  • Salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc ponad 1500
  • Teatrach i kinach posiadających ponad 600 miejsc
  • Szpitalach i sanatoriach mających ponad 200 łóżek w budynku (bez uwzględnienia pomieszczeń intensywnej terapii, sal operacyjnych i sal z chorymi)
  • Wysokich i wysokościowych obiektach użyteczności publicznej
  • Obiektach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub posiadających ponad 200 miejsc noclegowych
  • Stacjach kolei podziemnych i metra
  • Portach i dworcach przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO - przeglądy

Kluczową rolę system DSO odgrywa w ochronie życia i zdrowia ludzi. Wymusza to zatem utrzymanie systemu w pełnej gotowości! Sprawność i niezakłóconą pracę systemu zapewniają konserwacja i przegląd.

Wykonywanie częstych przeglądów koniczne jest w świetle obowiązujących przepisów (Rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów (…) – Dz.U. 109/2010 poz. 719).

Urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji przynajmniej raz w roku.

Czynności wykonywane podczas przeglądu i konserwacji DSO
• Sprawdzenie stanu centrali, kontrola komunikatów błędów i uszkodzeń
•  Kontrola współdziałania pomiędzy modułami systemu
•  Test komunikacji pomiędzy DSO a systemem sygnalizacji pożaru
•  Test mikrofonu i nadawania na żywo komunikatów głosowych
• Sprawdzenie sprawności działania głośników w czasie alarmu i nadawania komunikatów komercyjnych
• Sprawdzenie, czy komunikat alarmowy odcina emisję komunikatów komercyjnych
• Kontrola zasilania rezerwowego, automatycznego przełączenia, sprawności akumulatorów
•  Sprawdzenie wszystkich wzmacniaczy i ciągłości linii głośnikowych
•  Symulacja uszkodzenia i kontrola reakcji systemu
• Kontrola mechanicznych uszkodzeń elementów systemu, mocowań, połączeń i styków

Montaż i
konserwacja

System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), system detekcji gazów i oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy i konserwacje

Przegród pożarowych (drzwi, bramy, klapy) Systemów pożarowych (SSP, DSO,) Oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Pomiary i ocena działania

Zrozumiałości mowy dla systemów DSO i rozgłoszeniowych, poziom ciśnienia akustycznego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

Jeśli planujesz instalację DSO w swoim budynku lub jeśli chcesz naprawić - przebudować lub dokonać przeglądu istniejącego systemu - to skontaktuj się z nami! Firma Inter Logic posiada niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania tego typu usług.

Wyślij wiadomość

Zapytania: info@uslugielektryczne24.pl
Serwis: serwis@uslugielektryczne24.pl

Kontakt telefoniczny

Zapytania: +48 790 018 942
Serwis: +48 790 018 942

Odwiedź siedzibę

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa