Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na zbudowanie energicznego zespołu projektującego zaawansowane systemy alarmowe zabezpieczające osoby i mienie. Oferujemy usługi projektowania, instalowania i serwisu Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN). Prowadzimy obsługę pogwarancyjną i rozbudowę większości systemów dostępnych na rynku krajowym. Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, wykonanie audytu bezpieczeństwa, oceny ryzyka,  wykonania projektów technicznych oraz prac instalacyjnych. Projektując systemy kierujemy się najnowszymi i sprawdzonymi trendami w branży zabezpieczeń.

Systemy alarmowe SSWiN to zespół urządzeń i oprogramowania służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu lub mienia przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).

W systemach alarmu włamania często wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych, przejściach oraz innych miejscach, w których wzbudzenie czujnika spowoduje wywołanie alarmu. System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

Urządzenie do ręcznego powiadamiania o pożarze

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. – automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

Główne elementy składowe systemu alarmu włamania

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:

  • centrala alarmowa – „serce” całego systemu, wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator
  • klawiatura alarmowa – inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą
  • różnego typu czujniki i detektory
  • sygnalizatory – urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego – alarm, sabotaż itp.
  • dialer telefoniczny – urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci telefonii stacjonarnej
  • moduł GSM – urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci komórkowej GSM
  • radiopowiadomienie – urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych
  • radiolinia – nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego
  • blokady – urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę

Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN